Friday, November 18, 2011

Radio 1 broadcast (NL)

Yesterday morning, a Dutch broadcast portrayed a plan for an airport situated in the North Sea near the coast of the Netherlands. My colleague Guido Hoogenboom called in and could present the Starrport concept for a few minutes.
Later, I wrote a reaction on the website of that radio programme (see link above).
This was the text (in Dutch):

-----
Mijn collega Guido Hoogenboom mocht voor vijf minuten uitleggen welke oplossingen de Starrport voor het milieu biedt. De Amerikaanse eco-designer Jim Starry heeft een vliegveld ontworpen dat (wat we nog niet gepubliceerd hebben, maar in persoonlijke gesprekken met hem aan bod kwam) net zo goed in zee aangelegd kan worden. Over de Starrport hebben we uitgebreid met verschillende instanties (o.a. toen Flyland) en belanghebbenden gesproken. Met de directeur van Lelystad waren er verschillende gesprekken. Een jaar geleden op duurzaamheidsdag 11-11-10 nam de directeur van Schiphol Jos Nijhuis en de directeur van Grounds kennis van deze oplossing. Met de architect Wini Maas die verbonden is aan TU Delft, en eveneens met verschillende personen bij vliegveldenbouwer NACO waren we aan tafel. Het volgende is een uitnodiging aan Jim Starry zodat hij persoonlijk (een deel van) de 123 innovaties die hij ontwikkeld heeft voor de Starrport kan toelichten.